Garment Market
หน้าแรก
หมวดหมู่สินค้า หมวดหมู่สินค้าคุณภาพ ลงประกาศฟรี ติดต่อโฆษณา
สมัครสมาชิก
ยังไม่มีข้อมูล
  หน้าแรก >> ดูสินค้า >> >> รายละเอียดสินค้า
  ดูสินค้าหมวดอื่นๆ
รับจ้าง-ศูนย์แปลเวิลด์ไวด์ รับแปลเอกสารทุกภาษา (งานแปลคุณภาพราคายุติธรรม) รับรองกงสุล,รับรองสถานทูต, ผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรม, โนตารี่พับลิค, จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ, ทำวีซ่าทั่วโลก, ประกันการเดินทาง จด


ชื่อสินค้า: รับจ้าง-ศูนย์แปลเวิลด์ไวด์ รับแปลเอกสารทุกภาษา (งานแปลคุณภาพราคายุติธรรม) รับรองกงสุล,รับรองสถานทูต, ผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรม, โนตารี่พับลิค, จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ, ทำวีซ่าทั่วโลก, ประกันการเดินทาง จด
ราคา: 0 บาท
คุณภาพสินค้า: ของใหม่
ระดับคุณภาพสินค้า: siam
ต้องการ: รับจ้าง
ประกาศวันที่: 28/04/2015เวลา : 16:03 Update : 28/04/2015

ติดต่อลงโฆษณาตำแหน่งนี้
ยังไม่มีข้อมูล

 
 
 
  B.
 
 
 
 
  B.
 
 
 
 
  B.
 
     
 
 
 
  B.
 
 
 
 
  B.
 
 
 
 
  B.
 

รายละเอียดประกาศ


อธิบายสินค้า
 

ศูนย์แปลเวิลด์ไวด์รับแปลเอกสารทุกภาษา ทุกประเภท (งานแปลคุณภาพราคายุติธรรม) รับรองเอกสารโดยกรมการกงสุล /รับรองสถานทูตต่างๆ / ผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรม / โนตารี่พับลิค/ จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ / บริการทำวีซ่าทั่วโลก / ประกันการเดินทาง /ที่ปรึกษากฎหมาย /  ตั๋วเครื่องบิน /แปลเว็ปไซต์ทุกภาษา / จดทะเบียนบริษัท / 081-6484859 / Line :supatcha.wwt
……………………………………………………………………………………………….

บริการแปลด่วน

* “เราคือที่ปรึกษาด้านงานแปลสำหรับคุณ” **

* “ Let Worldwide Translation be your personal translation consultant ” **

บริษัท เวิลด์ไวด์ทรานสเลชั่นบายสุภัชชา จำกัด
บริการแปลเอกสารทุกภาษา และ ให้คำปรึกษาด้านงานแปลทุกประเภท

*ทุกภาษาแปลโดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา งานแปลทุกงานเน้นด้านคุณภาพมากที่สุด*

บริการของเรา

•  บริการแปลเอกสารทุกประเภททุกภาษาและล่ามโดยผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์กว่า 20 ปี ทั้งผู้ทรงคุณวุฒิชาวไทยและชาวต่างชาติซึ่งเป็นเจ้าของภาษา ทุกภาษารับรองคุณภาพและให้คำปรึกษาโดยผู้มีประสบการณ์จริงกว่า 20 ปี
• แปลเอกสารสำหรับเดินทางไปต่างประเทศเช่น แต่งงาน ศึกษาต่อต่างประเทศ คู่หมั้น ติดตามผู้ปกครอง ฯลฯ พร้อมรับรองกระทรวงการต่างประเทศ และสถานทูตต่างๆเช่น ทะเบียนบ้าน ใบเกิด บัตรประชาชน     ใบสมรส ใบหย่า ใบอุปการะบุตร ใบจบการศึกษาใบเปลี่ยนชี่อ ฯลฯ
•  บริการขอวีซ่าทุกประเทศ และให้คำปรึกษาโดยผู้มีประสบการณ์เช่น วีซ่าท่องเที่ยว   วีซ่าติดตามสามี /  วีซ่าคู่หมั้น  / วีซ่านักเรียน ของประเทศต่างต่างเช่น วีซ่าอเมริกา วีซ่าอังกฤษ วีซ่ายุโรป (วีซ่าเชงเก้น)/ วีซ่าออสเตรเลีย / ฯลฯ
• รับทำ Work Permit /รับจดทะเบียนบริษัท / ห้างหุ้นส่วนสามัญ
•   รับรองเอกสารโดยผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรมและโนตารี่พับลิค /บริการที่ปรึกษากฎหมายโดยทนายผู้มีประสบการณ์กว่า 20 ปี
•   ที่ปรึกษาด้านงานแปลทุกประเภทในการนำไปใช้ตามหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านงานแปลกว่า 20 ปี
•   รับจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติและให้คำปรึกษา
•  ตั๋วเครื่องบินและประกันการเดินทาง
• ออกแบบและแปลนามบัตรทุกภาษา / รับทำแผนที่บริษัททุกภาษา / ออกแบบโลโก้สินค้าทุกชนิดทุกภาษา

ภาษาที่รับแปล :Translation languages available

1.ภาษาอังกฤษ :English
2.ภาษาเยอรมัน :  German
3.ภาษาฝรั่งเศส :  French
4.ภาษาอิตาลี : Italian
5.ภาษาสเปน :Spanish
6.ภาษาฟินแลนด์ :Finnish
7.ภาษาเดนมาร์ก :Danish
8.ภาษาโปรตุเกส :Portuquese
9.ภาษารัสเซีย :Russian
10.ภาษาดัช : Dutch 11.ภาษาสวีดิช :Swedish
12.ภาษานอร์เวย์ :Norwegian
13.ภาษาฮังกาเรียน :Hungarian
14.ภาษาโปแลนด์ :Polish
15.ภาษาฮิบรู : Hibru
16.ภาษาเกาหลี :Korean
17.ภาษาจีน : Chinese (Simp.&Trad.)
18.ภาษาญี่ปุ่น :Japanese
19.ภาษามาเลเซีย :Malasian
20.ภาษาอินโดนีเซีย :Indonesian 21.ภาษาลาว : Lao
22.ภาษาเขมร :Cambodian
23.ภาษาพม่า :Burmese
24.ภาษเวียตนาม :Vietnamese
25.ภาษาฮินดี : Hindi
26.ตากาล็อค :Tagalog
27.ภาษาอารบิค :Arabic
28.ภาษาฟาร์ซี(เปอร์เซีย) : Persian
29.ภาษาอูรดู : Uradu
30.ภาษาตุรกี : Turkish
Etc.

ผลงาน / Masterpieces of Translation

 โครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย
 อนุสัญญาบาเซล จำนวน 6 เรื่อง แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย นำเสนอกรมควบคุมมลพิษ
 หนังสือเที่ยวทั่วไทย 4 ภาค 12 เดือน3 ฤดู แปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
 รายงานการศึกษาข้อมูลและระบบการทำวิจัยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ของสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ
 โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย นำเสนอกรมควบคุมมลพิษ
แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพในประเทศไทย 583 หน้านำเสนอ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
 การพัฒนาสวนป่าในประเทศไทย ภาษาอังกฤษ-ไทย เสนอสำนักพระราชวัง
 คำบรรยายใต้ภาพเขียนสีน้ำมัน ไทย- อังกฤษ สำหรับงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ณ กรุงนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
 สัญญาการให้บริการ ระหว่างการสื่อสารแห่งประเทศไทยและสำนักข่าวรอยเตอร์ ไทย – อังกฤษ
 การประชุมเอเปค กรุงเทพมหานคร แปลคำบรรยายเกี่ยวกับกรุงเทพมหานคและการแสดงขบวนพยุหยาตราทางชลมาครภาษาอังกฤษ
 งานวิจัยเรื่อง กำหนดเวลาเชิงกลยุทธ์ในการรักษาด้วยยาต้านรีโทรไวรัส อังกฤษ–ไทย ภายใต้การสนับสนุนของสถาบันวิจัยสุขภาพแห่งชาติ เป็นงานของศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย
 วิทยานิพนธ์เรื่องจำนวนบุตรในอุดมคติ ไทย – อังกฤษ
 วิทยานิพนธ์เรื่องโรคความดันโลหิตสูง ไทย –อังกฤษ
 รายงานประจำปีของบริษัทสหยูเนียน บริษัทถิรไทย การไฟฟ้าราชบุรี ฯลฯ
 งบดุลและสัญญาต่างๆ

----------  
สำนักงานใหญ่ (Head Office)
Line Id :supatcha.wwt
Line Id :ano.wwt

บริษัทเวิลด์ไวด์ทรานสเลชั่นบายสุภัชชา จำกัด
139/5 ถนนวิทยุ (ใกล้สน.ลุมพินี ตรงข้ามสวนลุมพินี)
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

โทร :   02-654-3308 / 02-252-3533 / 02-654-3309
แฟกซ์ (Fax): 02-252-3533
Mb:   081-648-4859 / 086-349-5441 / 086-8933180
E-mail:
supatcha.wwt@gmail.com

http://www.worldwidetranslation.net

……………………………………………………………
สาขาสีลม-ศาลาแดง- บางรัก-สาทร
ศูนย์การแปลบางรัก (Bang Rak Translation)
1010/10 อาคารซิตี้สตรีท (ตรงข้ามสวนลุม ติดโชว์รูมมาสด้า ก่อนถึงตึกอื้อจือเหลียง)
ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
โทร : 02-6338022 / 02-2673132
Mb : 088-8781015 / 086-8933180

Line 1 : hongbangrak
Line 2 : ano.wwt

---------------------------------------------------
Bang Rak Translation
1010/10 City Street Building (Oppt. Lumphini Park), Silom, Bang Rak, Bangkok 10500
Tel :02-6338022 / 02-6338022
Mb : 088-8781015 / 086-8933180

Line 1 : hongbangrak
Line2 : ano.wwt

 E-mail :
bangrak2012@gmail.com
…………………………………………….
สาขาบางนา (Bang Na Branch)
394 ซอยอุดมสุข 26 สุขุมวิท 103 บางนากรุงเทพ 10260
โทร : 081-6484859 / 089-8948464/ 086-8933180
E-mail :
supatcha.wwt@gmail.com
…………………………………………….
                                                                          

แปลเอกสาร, รับแปลภาษา, แปลภาษาทุกภาษา, ล่าม, ศูนย์แปลเวิลด์ไวด์, รับแปลเอกสารทุกภาษาทุกประเภท,งานแปลคุณภาพ,รับรองเอกสารโดยกรมการกงสุล,รับรองสถานทูต, ผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรม, โนตารี่พับลิค,จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ, บริการทำวีซ่าทั่วโลก และต่อวีซ่า, ประกันการเดินทาง

วิธีรับสินค้า ทางพัสดุไปรษณีย์


ข้อมูลของผู้ประกาศ

ชื่อผู้ประกาศ: สุภัชชา
เบอร์โทรศัพท์: 02-6543308
เบอร์มือถือ: 081-6484859
อีเมล์: supatcha.wwt@gmail.com
ที่อยู่ติดต่อ:  
สุภัชชา
สถานะ: บุคคลทั่วไป
เว็บไซต์:  
http://www.worldwidetranslation.net

แก้ไขประกาศ
แจ้งลบประกาศ
   

คำเตือน!! โปรดใช้วิจารณญาณในการซื้อสินค้า และควรตรวจสอบข้อมูลผู้ขายให้แน่ใจทุกครั้ง Garmentmarket.net เป็นแค่สื่อกลางในการลงประกาศซื้อ-ขายเท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ในสินค้าและบริการ ท่านควรตรวจสอบสินค้าและบริการต่างๆ อย่างรอบคอบด้วยตัวท่านเอง